2015. március 19., csütörtök

Imadoboz

Amikor még minden gyermekünk velünk lakott, a családi áhítaton két imadobozt használtunk.

Az egyik a CSALÁDI IMADOBOZ volt, ebbe minden családtag neve belekerült, még a tágabb családtagok is: nagyszülők, nagynénik, nagybácsik és unokatestvérek. Körbeadtuk a dobozt, és mindenki húzott belőle egy nevet. Ha valaki nem emlékezett, hogy ki is az a személy, jó lehetőség volt ez arra, hogy meséljünk az illetőről. Az ima egy csodás eszköz arra, hogy kapcsolatban maradjunk a tágabb családtagokkal, különösen, ha külföldön élnek, mint minálunk. Biztos vagyok benne, hogy a ti családotoknak is nagy áldásul fog szolgálni.A másik doboz neve az volt, hogy “SÜRGŐS IMAKÉRÉSEK DOBOZA”. Ebbe a dobozba olyan papírokat tettem, melyekre neveket vagy egyéb kéréseket írtam, akikért imádkozni szoktunk: misszionáriusok nevét; olyan ismerőseink nevét, akik betegek voltak vagy valami próbán mentek keresztül; és a nemzetünk és a világ szükségeit. Ebből a dobozból is húztunk mindannyian. Jó segítségnek bizonyult ez a gyerekeink számára, hogy ne csak annyit imádkozzanak, hogy “Úr Jézus, áldd meg aput és anyut!"

Most, amikor gyermekeinknek már saját családja van, nálunk pedig mások is laknak, csak a “SÜRGŐS IMAKÉRÉSEK DOBOZÁT” használjuk. (Colin és én minden reggel együtt imádkozunk minden gyermekünkért és családjáért.) A dobozba most is mindig kerülnek új lapok, amikre a nemzetünk és a Föld legsürgetőbb kéréseit írom fel. Rengeteg területen van szükség imára!

Soha nem volt még ilyen nagymértékű keresztyénüldözés, és ez csak növekedni fog. Érezzük, hogy a mi felelősségünk (is) imádkozni. Ez nem olyan dolog, hogy ha kedvem van, imádkozok. Parancsunk van rá, hogy úgy imádkozzunk, mintha mi is velük szenvednénk. A Zsidók 13:3-ban ezt olvassuk: “Gondoljatok azokra, akik börtönben vannak, mintha ti is velük együtt szenvednétek! Ne felejtsétek el azokat, akik szenvednek, hiszen ti is testben éltek.” (EFO)

Miközben a világ más részein üldözöttekért imádkozunk, gyakran gondolok arra, hogy ha engem üldöznének, remélném, hogy valahol valaki imádkozik értem. Ma a világ keresztyénjeit 60 országban üldözik, például Észak-Koreában, Szomáliában, Szíriában, Irakban, Iránban, Afganisztánban, Szaúd-Arábiában, Szudánban és Nigériában. A keresztyénüldöző országok teljes listája ITT található. Ezen országok mindegyikét felírhatjátok egy lapra. Akár mindegyik is benne lehet a dobozban, vagy cserélhetitek őket, és hetente egy-egy új kártyát tehettek az imadobozba.


Naponta imádkozunk azokért, akikhez még nem jutott el az evangélium1. Izraelért is imádkozunk, hiszen parancsunk van rá2. Egyre nő az antiszemitizmus, és fontos, hogy mi Isten oldalán álljunk!

Drága anyukák! Könyörgöm, töltsetek időt imádkozással családként! Mi otthon reggel és este szoktunk együtt imádkozni, reggeli és vacsora után. Akár családi imaórákat is indíthattok heti rendszerességgel! Mi 2001. szeptember 11. óta gyakoroljuk ezt. Természetesen a gyerekek bevonásával történjen ez is!

A sátán minden tőle telhetőt meg fog tenni azért, hogy megakadályozzon benneteket a családi imádkozásban. Nem akarja, hogy imádkozzatok. Tudja, hogy családként ez a legerőteljesebb dolog, amit tehettek. Nem akarja, hogy az ima hatalmával a terveit áthúzzátok.
A mai világban óriási szükség van az imáitokra! Sok hasznos dolgot csinálhattok együtt, de a legerőteljesebb, világrengető dolog, amit elérhettek, az imádságaitokon keresztül fog megtörténni!

NANCY CAMPBELL
(ford. KnéFLilla)1 Máté 9:37-38 Ekkor így szólt tanítványaihoz: „Sok az aratnivaló, de kevés a munkás. Ezért kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön még munkásokat az aratásába!", Máté 24:14 Az egész világon hirdetik majd az Isten királyságnak örömhírét, hogy ez tanúbizonyság legyen minden nép számára. Csak akkor jön majd el a vég., Máté 28:18 Jézus közel ment hozzájuk, és ezt mondta: „Atyám minden hatalmat nekem adott a mennyben és a földön. Úgyhogy menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népet! Merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében! Arra tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! És ne feledjétek: Én minden nap veletek leszek, amíg a világ el nem múlik!”

2 Zsoltárok 122: 6-9 “Akik szeretnek téged, Jeruzsálem, békét és nyugalmat találjanak benned. Békesség legyen falaid között, és virágozzanak palotáid! Testvéreimért és barátaimért imádkozom: Az Örökkévaló adjon békességet neked! Istenünk, az Örökkévaló Templomáért kívánom: Áldjon meg az Örökkévaló minden jóval, Jeruzsálem!”  Zsoltárok 137:5-6 “Ha elfelejtkezem rólad, Jeruzsálem, jobb kezem is felejtse el hárfám húrjait, ne tudjak többé énekelni, ha elfelejtkezem rólad, Jeruzsálem, s ha nem te leszel legfőbb örömöm!” Ézsaiás 62:6-7 “Kőfalaidra, Jeruzsálem, őrszemeket állítottam, hogy ne hallgassanak, se nappal, se éjjel. Ti őrök, akik az Örökkévalót emlékeztetitek igéire, ne nyugodjatok! Ne hagyjatok nyugtot néki, amíg Jeruzsálemet helyre nem állítja, és dicsőségessé nem teszi e földön.” Ezékiel 13:5 “Nem javítottátok a várfalak réseit, nem építettétek Izráel népének falait, hogy képes legyen megállni ellenségeivel szemben az Örökkévaló napján!”  Ezékiel 22:30 “Kerestem hát közöttük egy férfit, aki a városfal romlását kijavítsa, és a falat helyreállítsa. Kerestem valakit közülük, aki odaállna a fal résébe, és elém állna a saját népéért, hogy ne pusztítsam el őket. Kerestem valakit, de senkit sem találtam.”


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése