2015. május 2., szombat

Magyar keresztyén nagycsaládok 2.

Frank Sanyi bácsi és Ili néni 16 gyermeket nevelt fel. 1986 nyarán elmentünk hozzájuk látogatóba, hogy édesapám a Monte Carlo Radió részére interjút készítsen a komoly hívő szülőkkel is, a gyerekekkel is. Nagy izgalommal készültünk, szépen megtanultuk sorban a neveiket is, amit máig is gondolkozás nélkül el tudok "kántálni". Emlékezetes hétvégét töltöttünk ott :-) A két család közel teljes létszámban és néhány Frank rokonnal kiegészülve látszik ezen a képen:


Itt pedig csak a Frank család látszik, ugyanabban az évben:


A családnak kb a fele kiköltözött Izraelbe, többen ott házasodtak meg és ott építették meg a családi fészküket. Robi, az ötödik, egy azok közül, akik már a költözés előtt családot alapítottak. Ők felségével, Katival Berettyóújfaluban élnek, 15 gyermeket nevelnek:Kati nagyon építő cikket írt a Szövetség újságban, engedélyével teljes egészében közlöm a cikket:


Látványossága lettünk a világnak

Gyermekeim születése kapcsán gyakran kerültem kórházba. Igyekeztem megragadni a bizonyságtételi lehetőségeket. Egy idő után azonban azt tapasztaltam, hogy hamar véget ért a társalgás, miután meghallották, hogy mekkora a családom. Tavaly márciusban, 15. gyermekünk, Rebeka születése előtt azzal az imádsággal készültem a kórházba, hogy bárcsak adna az Úr lehetőséget beszélni Róla, s ne csak „halál illata halálra” legyen a bizonyságtételem, hanem munkálna életet, nyitott fülekre, szívekre találna, és ebből valamit én is láthatnék. Azt szerettem volna, ha a környezetünkben minél többen nem csupán „csodabogarakként”, vallásos nagycsaládként ismernének bennünket, hanem azt is megtudhatnák, megérthetnék, hogy azért élünk így, mert az életünk Ura Jézus Krisztus, Aki önmagát áldozta azért, hogy bűneink meg legyenek bocsátva, mi pedig hálából neki akarunk szolgálni, élni az Ő szava, a Biblia szerint. Az Ő Igéje pedig azt mondja, hogy az Ő hatalmában van életet adni, és elvenni, Ő az, aki megnyitja és bezárja az anyaméhet. Ezért mi ezt a kérdést is gyermeki bizalommal Rá bíztuk.
                Az Úr még a 3. gyermekem születésekor megbátorított, hogy meg fog kímélni a bántástól: „A nyelvek ostora elől rejtve leszel...” (Jób 5,21). A megyei kórház szülészeti osztályvezető főorvosának személyén keresztül - közeli rokonom - biztosította az Úr, hogy ez az ígéret folyamatosan teljesedjen az évek során. A rokonom nyugdíjbamenetele után, most a legutóbbi szülés alkalmával is - egy másik klinikán - nagy ajándéka volt az Úrnak, hogy készséges, segítőkész orvosokkal voltam körülvéve. Nem egy közülük kifejezetten bátorított, sőt, a klinika professzora példátlan szerénységgel, alázattal volt segítségemre végig, személyére nézve pedig megtiszteltetésnek tartotta, hogy egy ilyen műtétet vezethetett.
                Az Úr megbátorított, hogy szerencsés kimenetele lesz a műtétnek, nem a cselekedeteim szerint fog bánni velem, hanem az Õ kegyelméből. Meg is tartott, megsegített mindkettőnket. Bár szakmailag mindenre fel voltak készülve a műtét során, teljesen szokványos császármetszés zajlott le minden asszisztáló orvos meglepetésére. Olyan öröm és hála volt a szívemben az Úr iránt, hogy szerettem volna mindenkinek világgá kürtölni a történteket, beszélni Uramról, a Megváltóról, megjelenteni Isten hatalmát.
                Rebeka alig volt kétnapos, amikor kopogtattak a kórházi szobám ajtaján, megjelent egy stáb az egyik kereskedelmi csatornától. Tudomásukra jutott a nem mindennapi esemény, riportot akartak velem készíteni. Korábban abban állapodtunk meg a férjemmel - számítva egy-egy megkeresésre -, hogy csak abban az esetben vállalunk közszereplést, ha élőben közvetítik a velünk készült riportot. Most azonban a hirtelen adódott helyzetben annyira az Úrtól elkészítettnek láttam mindent, egy kivételes isteni ajándéknak, imameghallgatásnak, megtiszteltetésnek az Úrtól, hogy a férjemmel való esetleges egyeztetés nélkül máris igent mondtam. Mire felállt a stáb, addigra a férjemmel átbeszéltük, mi az, amihez mindenképpen ragaszkodjak. Úgy éreztem, megsegített az Úr a vallástételben, nagy érdeklődéssel hallgatta a professzor is. Úgy voltam vele, hogy ha másért nem, akkor már őérte is megérte ez az egész. Csordultig volt a szívem hálával, örömmel. Azért kíváncsian vártam az esti TV-műsort, amikorra ígérték a felvétel leadását. Amilyen nagy volt az örömöm reggel, olyan nagy lett a szomorúságom a nap végére. Zokogtam, látva, hogy mennyire megvágták az anyagot, a számomra legfontosabb részéket kihagyták. Bulvárhírré degradálódott az, aminek kapcsán a legnagyobb hírt szerettem volna megosztani. 
                Sokat jelentett számomra ezekben az órákban a testvéreken keresztül érkező bátorítás. Egyik testvérnőm éppen akkor olvasta az Eszter könyvét. Azzal bátorított, hogy ahogyan egyszer sem említi meg az Írás Isten nevét ebben a könyvben, de Ő mégis benne van abban, hasonlóan a mi esetünkben is  - bár kimaradt a megvágott anyagban az Úr Jézus neve - az Ő hatalmát, csodadolgait hirdeti a történetünk.
                Az újabb TV-s megkeresések alkalmával mindig az motivált, hogy újabb lehetőség, amikor a lényegről is beszélhetek. Az Úr adott is később ilyen alkalmakat. 
                A  nagy nyilvánosság kapcsán volt részünk elismerésben, sok visszajelzés érkezett, hogy bátorítást jelentett az istenfélelmünk, volt akinek az istenkeresésben adott egy újabb lökést az életünk. Másrészről rengeteg mocskolódás, szidalmazás is kijutott, megosztott volt a közvélemény. Istentől jövő vigasztalások voltak az akkor olvasott igékben: „ ... amelyért (az evangélium), mint egy gonosztevő, szenvedek...; de az Istennek beszéde nincs bilincsbe verve. Annakokáért mindent elszen-vedek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való idvességet örök dicsőséggel egyben” (2Tim 2,9-10). Az Úrért, azokért a kevesekért, akiket az Atya vonzhat, örömmel tekintettünk ezekre a gyalázkodásokra. „Annakokáért, mivelhogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el; hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról... és nem is hamisítjuk meg az Isten Igéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt”
(2Kor 4,1-2).

Frank Róbertné, Berettyóújfalu2015. április 28., kedd

Magyar keresztyén nagycsaládok 1.

Régebben még nagyon általános volt a 8-10-12 gyerekes családmodell, manapság már a keresztyén családok közt is ritka az ilyen.


Mi öten vagyunk testvérek, és bizony nagyon nagy családnak számítottunk... 10 év alatt születtünk meg, ekkorra szüleink 30 illetve 40 évesek voltak. (Manapság már a keresztyének között is sokan csak ilyenkor kezdenek családot alapítani.) Ma már 47 éves házasok, és 5 gyermekük mellé lettek vejeik, menyük, 16 unokájuk, sőt idén már nősül az első unoka :-)
Édesapám Elrejtett kincs sorozatának 3. része a gyereknevelésről szól. Sok tapasztalatot és tanácsot olvashatunk ott arról, hogyan lehet, lehetne jól művelni ezt a feladatot. A könyvet ingyen letölthetitek INNEN.

Már van a tarsolyomban két nagycsaládról cikk, és szívesen olvasnánk más nagycsaládokról is. Kérlek, szóljatok, ha tudtok olyan családokról, ahol nem csak hitben, hanem nagycsaládban is élnek!

2015. április 13., hétfő

AR konferencián készült felvételek 2.

Összevágott kisfilm a köszöntésekből, a játékkiállításról és a tévéinterjúkból:

Közös előadás:

Dicsőítés Csiszér Lacival:

Kérdés-felelet:

2015. április 10., péntek

AR konferencián készült felvételek 1.

A kamerásunk, András nagyon buzgón dolgozik, áldja meg érte az Úr!
A konferencián készült felvételekből Nancy és Colin előadásai már készen vannak, meg tudjátok őket nézni a youtubeon!

Nancy délelőtti előadása:

Colin délelőtti előadása:

Nancy délutáni előadása:


Colin délutáni előadása:


Hallgassátok, épüljetek, osszátok! És írjátok meg nekünk is a gondolataitokat, hogy abból is épülhessenek mások, és hogy Nancyéknek is elküldhessük, hogy lássák, "nem hiábavaló az ő munkájuk az Úrban"!

Ha nem akar imádkozni...

Általában szeretnek a kicsik imádkozni, de nem mindenki, és nem akárhol, nem akármikor. És olyan is van, aki soha, sehol. Mint az az 1.c-s kislány nagymamám egy másik versében:

Almási Mihályné:
A néma kislány

Ismerek egy kis leánykát,
bájos, takaros,
anyukának szemefénye
kedves, aranyos

Az első osztályban is
nagyon szeretik
kisfiúk és kisleányok,
tanító nénik.

Egy fogyatkozása van csak:
- képzeljétek el –
néma ez a kisleány, ha
imádkozni kell.

Imádkozik – azt mondja ő –
s tényleg azt teszi,
behunyja szemét, de ajkát
csak nem nyitja ki.

Úr Jézusom, áldd meg! Kérünk:
nyisd meg ajkait!
Hadd halljuk meg mi is végre,
hogy imádkozik!

Ezt biztosan tudjuk tenni - imádkozni, hogy akarjon, merjen hangosan imádkozni is. És persze lehet bátorítani például azzal, hogy az Úr Jézus is imádkozott. Adhatunk gyakorlati segítséget is:

1, Tanítsuk meg neki a Mi Atyánk kezdetű imádságot. Ezt bármikor elmondhatja akkor. Ha az Úr Jézusnak megfelelt, nekünk is jó lehet :-) Akaratlanul is megtanulhatja, ha netán nem akarná tanulni - ha minden este elmondod neki lámpaoltás után, ha akarná sem tudná nem megtanulni!

2, Mondjunk el mi magunk egy rövid imát, amit utánunk mondhat. Ha nem akarja hangosan, akkor is mondjuk el mi magunk, aztán hagyjunk elég időt neki arra, hogy ha akarja, tudja magában elismételni. És ne kérjük számon rajta, hogy elmondta-e!

3, Vegyünk egy olyan könyvet, amiben vannak gyermekeknek szóló imádságok, és ebből olvassunk fel egy-egy imát. Ha szívesen mondják utánunk, hagyjunk rá időt soronként! Ajánlom például a Kicsik lapozgató imakönyvét, vagy az Imádságok gyerekeknek című könyvet - ez utóbbiban nagyon sok ima van, én néha átírva olvasom belőle az imádságot ;-)

4, Van olyan képes Biblia is, amiben van előre megfogalmazott imádság. Olvassuk fel azt is a történet után automatikusan - és hátha gyermekünk magától is mondja utánunk! Mi most vittük vissza a könyvtárba a Jó éjszakát! című könyvet. A történet után mondtam nekik, hogy van itt egy imádság is, elolvasom nektek, és ha jónak találjátok, utána közösen elmondjuk imádságként. Mindig jónak találták :-)

5, Tanuljunk meg közösen imádságot (vagy csak mi, szülők ismételgessük, ld. 1.pont), és választhasson, hogy betanult imádságot mond, vagy inkább saját szavaival imádkozik. Ne az legyen a kérdés, hogy "Imádkozol-e?", hanem az, hogy "Melyiket szeretnéd imádkozni?"!


Ti hogyan szoktatok imádkozni a gyerekekkel? 
És milyen könyveket ajánlanátok imádkozáshoz, ami bevált?

2015. április 8., szerda

Hogyan szerette meg Jutka a Bibliát?A verset valós történet alapján írta nagymamám. A gyereknevelési konferencián a bevezetőmben felolvastam a jelenlévőknek, ők haza is vihették egy kis színező formájában. 
Azt hiszem, ez a "zsidóknak zsidóvá lettem" alkalmazása: ha nem szereti gyermeked a Bibliaolvasást, unja az áhítatot, találj ki valami más formát rá! Valami gyerekeset. Válj gyerekké a gyerek kedvéért! Hogyan lenne ez az egész érdekesebb neki? Agyalj egy kicsit! Ne maradjon el a szellemi táplálás, de ne is utáltasd meg vele a Bibliát!!


2015. március 29., vasárnap

Anikó beszámolója:

Anikó is részt vett a konferencián férjével és kicsi fiukkal. Mivel itt maradtak éjszakára, volt lehetőségük elköszönni a búcsúzó házaspártól:


Így ír ő egy Bács-kiskun megyei lapnak:

"Manapság egy olyan társadalomban élünk, amiben egyre több az erőszak. Már a kisiskolások, tinédzserek körében elterjed az alkohol, cigaretta, drog használata. Joggal féltjük gyermekeinket a rossz társaságoktól, a káros szenvedélyektől. Mindannyian egy áldott, boldog életet szeretnénk számukra, hiszen szeretjük őket, és akit szeretünk, azoknak mindenből a tőlünk telhető legjobbat kívánjuk adni. De mit tegyünk? Hogyan tudjuk őket megőrizni? Hogyan tudjuk őket a jó úton megtartani?
Akik gyermeket nevelnek, szembesülnek azzal a problémával, hogy bizony a kisemberek, akik körülvesznek bennünket, nem mindig akarják azt tenni, amit mi szeretnénk, a tinédzser korúak pedig egyenesen feladják a leckét. Az orgoványi központú Örömhír Alapítvány éppen ezért fontosnak tartotta és tartja, hogy a felnövekvő nemzedéket, a gyermekeket megfelelően tudjuk nevelni, ezekre a problémákra válaszokat kapjunk ezzel segítve mindenkit, akik igényt tartanak rá.
Március 26-án rendezték meg az első magyarországi gyermeknevelési konferenciát, melynek címe: Gyermeknevelés Bibliai Alapokon volt. A vendég előadók Colin és Nancy Cambell Amerikából érkezett közénk. Mintegy 20-25 család jött el, hogy meghallgassák a gyakorlati tanácsokat, tapasztalatokat a gyermeknevelésről. És miért éppen ők? Nancyék 9 gyermeket neveltek fel, és 39 unokájuk van jelenleg.
Ha azt halljuk, hogy valakinek 3-nál több gyermeke van, egyből előítéletekkel találkozunk, mint pl. "Minek szül erre a világra?" "Felelőtlen!" "Fel is kellene nevelni őket!" –és még sorolhatnánk.
Amit egyből láttam Nancyék arcán, az a boldogság volt. Nem voltak lestrapáltak, életuntnak. Úgy tudtak beszélni a gyermekekről, mint Isten ajándékairól, akikre vigyázni kell. Előadásaikban többször is rávilágítottak erre, és arra, hogyan lehet felnevelni ennyi gyermeket a nélkül, hogy tönkremennénk bele. A titok egyedül Istenben van. Isten nélkül ez lehetetlen küldetés. A bibliából pontos utasítást kaphatunk a gyermekneveléssel kapcsolatban is, és Isten az, aki türelmet, szeretetet, bölcsességet tud adni a különböző életszakaszokban jelentkező problémák megoldásában. A keresztény értékek, amiket át tudunk adni gyermekeinknek olyan értékek, amik a társadalomban és a családban is pozitív hatást eredményeznek, ha megtartjuk őket. Ezért is szorgalmazták a közoktatásban is a hit– és erkölcstan bevezetését is. A naponkénti bibliaolvasás képes átformálni a rossz kapcsolatokat, minden napra útmutatást ad nemcsak a gyermeknevelésben, hanem mindennapos gondjainkban.
A család szerepe nagyon fontos a gyermekek nevelésében. A szeretet teljes környezet, biztonságot nyújt gyermekeinknek. A család, akit Isten áldása kísér, segíti a gyermekeket a jó úton maradásra. Ha a gyermekek is megismerik és elfogadják Jézus Krisztust életük urává, nekünk is sokkal könnyebb lesz a gyermeknevelés. Az imádság, bibliaolvasás, a keresztény értékek megtanulása és megtartása, az Isten segítségével és Isten szerinti gyermeknevelés mindenki számára elérhető, aki e mellett dönt."

Somlyai Anikó, Békés

2015. március 27., péntek

Imadoboz gyakorlatban / Prayer box done

Mi már készítettünk is Imadobozt, a blogomban olvashattok róla! 
Várom a ti imadobozos fényképeteket is!


AR Konferencia Magyarországon

Tegnap megvolt a magyarországi Above Rubies konferencia. Azt hiszem, sokan éreztük úgy, mintha fejbe vágtak volna minket - a Bibliára alapozott tanítások a mai bűnös világban bizony meredeken hangoztak. Nagy kihívásokkal szembesültünk. De sokat épültünk!

A tanításokról videofelvétel készült, amint kész lesz a vágás, megosztom itt a linket, hogy ti is épülhessetek és megoszthassátok olyan ismerőseitekkel, akiknek bátorító lehet ilyen tanítást hallgatni:-)

Csak néhány kép ízelítőül, mielőtt egy fényképes beszámolóval is jelentkezünk:

Várjuk a konferenciázókat!
 Királyné Lilla, a konferencia háziasszonya, és Ficsor Donát, a konferenciának helyet adó Örömhír Alapítvány vezetője

Nancy-t Kriszt Éva tolmácsolta

Colin-t pedig Csáki Mátyás


A Kecskeméti Tévé is készített riportot a Campbell házaspárral.

Kérlek, hogy ha itt voltál a konferencián, írd meg a nancykonfi@gmail.com címre, hogy mit tanultál, mi az, ami most világosodott meg előtted a gyereknevelés kérdésében, és egyáltalán bármit, ami a konferenciával kapcsolatos. Szeretnénk megosztani itt a magyar szülők véleményét, gondolatait, megtapasztalásait. Ha szeretnél anonim maradni, az is lehetséges, de jelezd ezt a kérésedet! De ha még fényképet is szívesen mellékelsz magatokról, nagy örömmel közzétesszük azt is itt, hadd gyönyörködjenek Isten gyermekei mások áldásaiban :-)

2015. március 19., csütörtök

Imadoboz

Amikor még minden gyermekünk velünk lakott, a családi áhítaton két imadobozt használtunk.

Az egyik a CSALÁDI IMADOBOZ volt, ebbe minden családtag neve belekerült, még a tágabb családtagok is: nagyszülők, nagynénik, nagybácsik és unokatestvérek. Körbeadtuk a dobozt, és mindenki húzott belőle egy nevet. Ha valaki nem emlékezett, hogy ki is az a személy, jó lehetőség volt ez arra, hogy meséljünk az illetőről. Az ima egy csodás eszköz arra, hogy kapcsolatban maradjunk a tágabb családtagokkal, különösen, ha külföldön élnek, mint minálunk. Biztos vagyok benne, hogy a ti családotoknak is nagy áldásul fog szolgálni.A másik doboz neve az volt, hogy “SÜRGŐS IMAKÉRÉSEK DOBOZA”. Ebbe a dobozba olyan papírokat tettem, melyekre neveket vagy egyéb kéréseket írtam, akikért imádkozni szoktunk: misszionáriusok nevét; olyan ismerőseink nevét, akik betegek voltak vagy valami próbán mentek keresztül; és a nemzetünk és a világ szükségeit. Ebből a dobozból is húztunk mindannyian. Jó segítségnek bizonyult ez a gyerekeink számára, hogy ne csak annyit imádkozzanak, hogy “Úr Jézus, áldd meg aput és anyut!"

Most, amikor gyermekeinknek már saját családja van, nálunk pedig mások is laknak, csak a “SÜRGŐS IMAKÉRÉSEK DOBOZÁT” használjuk. (Colin és én minden reggel együtt imádkozunk minden gyermekünkért és családjáért.) A dobozba most is mindig kerülnek új lapok, amikre a nemzetünk és a Föld legsürgetőbb kéréseit írom fel. Rengeteg területen van szükség imára!

Soha nem volt még ilyen nagymértékű keresztyénüldözés, és ez csak növekedni fog. Érezzük, hogy a mi felelősségünk (is) imádkozni. Ez nem olyan dolog, hogy ha kedvem van, imádkozok. Parancsunk van rá, hogy úgy imádkozzunk, mintha mi is velük szenvednénk. A Zsidók 13:3-ban ezt olvassuk: “Gondoljatok azokra, akik börtönben vannak, mintha ti is velük együtt szenvednétek! Ne felejtsétek el azokat, akik szenvednek, hiszen ti is testben éltek.” (EFO)

Miközben a világ más részein üldözöttekért imádkozunk, gyakran gondolok arra, hogy ha engem üldöznének, remélném, hogy valahol valaki imádkozik értem. Ma a világ keresztyénjeit 60 országban üldözik, például Észak-Koreában, Szomáliában, Szíriában, Irakban, Iránban, Afganisztánban, Szaúd-Arábiában, Szudánban és Nigériában. A keresztyénüldöző országok teljes listája ITT található. Ezen országok mindegyikét felírhatjátok egy lapra. Akár mindegyik is benne lehet a dobozban, vagy cserélhetitek őket, és hetente egy-egy új kártyát tehettek az imadobozba.


Naponta imádkozunk azokért, akikhez még nem jutott el az evangélium1. Izraelért is imádkozunk, hiszen parancsunk van rá2. Egyre nő az antiszemitizmus, és fontos, hogy mi Isten oldalán álljunk!

Drága anyukák! Könyörgöm, töltsetek időt imádkozással családként! Mi otthon reggel és este szoktunk együtt imádkozni, reggeli és vacsora után. Akár családi imaórákat is indíthattok heti rendszerességgel! Mi 2001. szeptember 11. óta gyakoroljuk ezt. Természetesen a gyerekek bevonásával történjen ez is!

A sátán minden tőle telhetőt meg fog tenni azért, hogy megakadályozzon benneteket a családi imádkozásban. Nem akarja, hogy imádkozzatok. Tudja, hogy családként ez a legerőteljesebb dolog, amit tehettek. Nem akarja, hogy az ima hatalmával a terveit áthúzzátok.
A mai világban óriási szükség van az imáitokra! Sok hasznos dolgot csinálhattok együtt, de a legerőteljesebb, világrengető dolog, amit elérhettek, az imádságaitokon keresztül fog megtörténni!

NANCY CAMPBELL
(ford. KnéFLilla)1 Máté 9:37-38 Ekkor így szólt tanítványaihoz: „Sok az aratnivaló, de kevés a munkás. Ezért kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön még munkásokat az aratásába!", Máté 24:14 Az egész világon hirdetik majd az Isten királyságnak örömhírét, hogy ez tanúbizonyság legyen minden nép számára. Csak akkor jön majd el a vég., Máté 28:18 Jézus közel ment hozzájuk, és ezt mondta: „Atyám minden hatalmat nekem adott a mennyben és a földön. Úgyhogy menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népet! Merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében! Arra tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! És ne feledjétek: Én minden nap veletek leszek, amíg a világ el nem múlik!”

2 Zsoltárok 122: 6-9 “Akik szeretnek téged, Jeruzsálem, békét és nyugalmat találjanak benned. Békesség legyen falaid között, és virágozzanak palotáid! Testvéreimért és barátaimért imádkozom: Az Örökkévaló adjon békességet neked! Istenünk, az Örökkévaló Templomáért kívánom: Áldjon meg az Örökkévaló minden jóval, Jeruzsálem!”  Zsoltárok 137:5-6 “Ha elfelejtkezem rólad, Jeruzsálem, jobb kezem is felejtse el hárfám húrjait, ne tudjak többé énekelni, ha elfelejtkezem rólad, Jeruzsálem, s ha nem te leszel legfőbb örömöm!” Ézsaiás 62:6-7 “Kőfalaidra, Jeruzsálem, őrszemeket állítottam, hogy ne hallgassanak, se nappal, se éjjel. Ti őrök, akik az Örökkévalót emlékeztetitek igéire, ne nyugodjatok! Ne hagyjatok nyugtot néki, amíg Jeruzsálemet helyre nem állítja, és dicsőségessé nem teszi e földön.” Ezékiel 13:5 “Nem javítottátok a várfalak réseit, nem építettétek Izráel népének falait, hogy képes legyen megállni ellenségeivel szemben az Örökkévaló napján!”  Ezékiel 22:30 “Kerestem hát közöttük egy férfit, aki a városfal romlását kijavítsa, és a falat helyreállítsa. Kerestem valakit közülük, aki odaállna a fal résébe, és elém állna a saját népéért, hogy ne pusztítsam el őket. Kerestem valakit, de senkit sem találtam.”


2015. február 24., kedd

GYEREKKEL OTTHON honlap bemutatása

Gergely Eszter Ukrajnában élő magyar anyuka. Lelkészné. Otthonoktató. Blogger.Évek óta olvassa és terjeszti az angol nyelvű Above Rubies Magazint, ő a tavaszi ukrajnai konferencia szervezője is. Tőle hallottam a lehetőségről, hogy Magyarországon is meg tudnának állni Nancyék egy napra, hiszen az USA-ból Budapestre repülnek.


Eszter több helyen is ír a blogjában Nancyékről:

Szorgalmi feladatként pedig a konferencia előtt szinkrontolmácsolásában meghallgatható Nancy egy elődása ITT.

Ui, nagyon kis betűkkel, zárójelben: az én elveimmel ellenkezik az, hogy a táplálásos cikkben azt olvassuk: "imádom a lányaim főztjét", vagy "imádok főzni". Ez csak a fordító szóhasználatából eredő tévedés, Nancy a LOVE=SZERET szót használja a könyvében. Tekintsetek át efölött, kérlek. Lilla.

2015. február 17., kedd

Egy elgondolkodtató vers...

A facebookon hívta fel a figyelmemet erre a versre egyik nővérem. Anya segítségével megtaláltuk, hogy ki az írója. Nagyon fontos gondolatok vannak benne. Feltételezem, hogy anyák napjára íródott, azért az édesanya van kiemelve, de úgy gondolom, az édesapáknak pontosan ugyanez a kívánsága és imádsága :-)

Somogyi Béláné:
HÍVŐ ÉDESANYA

Az az édesanya
a legtöbbet tette,
aki gyermekeit
Jézushoz vezette.
A legszentebb ösvényt
nékik megmutatta, –
az az édesanya
a legtöbbet adta.

Én sem kívánok mást,
minthogy megérhessem:
gyermekeim lelkét
tudni szent kezedben.
Ösvényeden járva
házadban szolgálni,
velük együtt Téged
örökre imádni.

A képen nagyszüleim látszanak. Közülük hárman már a Mennyben vannak. 3 illetve 9 gyermeket neveltek fel, mindannyian hitben élnek! Ők a legtöbbet adták :-)

2015. február 11., szerda

Családi misszió

Családi vállalkozás ez a misszió, nem csak a Campbell házaspár missziója. A magazinba több lányuk is ír rendszeresen. Könyveket és CD-ket készítenek. Csendes napokat szerveznek. Krisztusért és a keresztyén családokért munkálkodnak.

Az alábbi képsorozaton egyik magazin postára előkészítési folyamata látszik, meg a sok segítő családtag, aki részt vett az egész napos munkában. A képek az Above Rubies FB oldaláról származnak.


Mit jelent az "Above Rubies"?


Az Above Rubies olyan magazin, amely bátorítja a hölgyeket elhívásukban feleségként, édesanyaként és otthonteremtőként. Célja, hogy a családi élet fontosságát és szerepét hangsúlyozza, és hogy rámutasson, Isten igazságának sokkal nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani.

A magazin neve a Példabeszédek 31:10-ből származik: 


"Derék asszonyt kicsoda találhat?

Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél."

'A capable, intelligent, and virtuous woman—who is he who can find her? She is far more precious than jewels and her value is far above rubies or pearls.'

Az Above Rubies magazin az amerikai Nashville államban jelenik meg. Nancy a főszerkesztője, az első két oldalon mindig az ő cikke található. Sok-sok bizonyságtétel olvasható benne, melyek nem csak feleségeknek bátorítóak, hanem a férjeknek, apáknak is.

A magazin egy kicsit családi fényképalbum és napló is egyben. A rendszeres megismerhetik Nancy és Colin családját, életmódját, ünnepeiket, ünneplési szokásaikat.

Nancy kedvenc borítói a magazin Facebook oldala szerint az alábbiak. Hogy miért, azt a linkre kattintva angolul elolvashatjátok.


Evangeline és Howard képével

Serene menyasszonyként

3 lánya és egy menye 4 unokájukkal

Serene és Vision

2015. február 7., szombat

Erősítsük és bátorítsuk a keresztyén családokat

 – ez az Amerikában élő Nancy és Colin Campbell célja.

Mintegy 30 évvel ezelőtt Nancy elindította a „Drágább az igazgyöngynél” (Above Rubies) magazint, és ingyenesen, adományok segítségével juttatta el új-zélandi családok részére. Isten annyira megáldotta a missziójukat, hogy ma a magazin anyukák százainak nyújt bátorítást világszerte, és segítő ötleteket oszt meg az otthoni életvezetéssel kapcsolatban.Colin a „Húst a férfiaknak” emailes áhítataival az apákat szeretné megerősíteni és bátorítani, hogy álljanak helyt az Istentől kapott feladatkörükben a család vezetőjeként és tanítójaként.


Nancy-nek is van blogja is, erre is fel lehet iratkozni:


Campbell-ék minden évben elutaznak valahova külföldre, hogy előadásokat tartsanak konferenciákon és szemináriumokat vezessenek, vagy éppen területi Above Rubies csendes napokon tanítsanak.

Idén  tavasszal Magyarországra érkezve az Alföldön, Orgoványon tartanak egy egész napos konferenciát, majd tovább utazva Ukrajnában, Lengyelországban és Brüsszelben tartanak előadásokat.
Ha szeretnél részt venni az orgoványi konferencián, légy szíves emailben jelezni a következő emailcímen: nancykonfi@gmail.com

2015. január 28., szerda

Gyereknevelési konferencia Orgoványon


2015.március 26-án csütörtökön gyereknevelési konferencia lesz ORGOVÁNYON az Örömhír Alapítványnál. Vendégelőadóink Nancy és Colin Campbell, az amerikai Above Rubies magazin szerkesztői lesznek. Részvételi díj nincsen.


Programterv: 

09:30-10.00 Regisztráció, éneklés
10.00-12.00 Előadás házaspároknak
12.00-14.00 Ebéd, szünet, éneklés
14.00-15.00 Csoportbeszélgetés külön nőknek ill. férfiaknak
15.00-15.30 Szünet
15.30-16.30 Előadás házaspároknak
16.30-17.00 Szünet
17.00-18.00 Kérdés-felelet

Ha szeretnél/szeretnétek jönni a gyereknevelési konferenciára, kérlek írd meg a következő emailcímre: nancykonfi@gmail.com Csak a létszám miatt...

Ebédet mi nem tudunk adni. A helyi Regős étteremben lehet menüt rendelni 800 forintért Marianna Garaczinál: 06-20-340-9955 Aznapi menü: Meggyleves, Rántott szelet, Rizi-bizi, savanyú uborka. Ha gluténmentes étrenden vagy, jelezd Mariannál!

Ki az a Nancy és Colin Campbell?

- 9 gyerek szülei
- 39 gyerek nagyszülei

- az amerikai Above Rubies magazin szerkesztői

- régebben missziónáriusként dolgoztak Új-Zélandon és Ausztráliában
- most Amerikában dolgoznak lelkipásztorként, és családok felé szolgálnak

- a Newsboys együttes tulajdonosának és menedzserének szülei - Colin egy évig volt az együttest kísérő utazó lelkipásztor.


Angolul ITT olvashatsz róluk többet!

Hogyan nevelhetünk jól gyerekeket?

Azt hiszem, ez minden szülőben felmerül, nemtől, színtől, vallástól függetlenül. Sok válasz is létezik.

Az a réteg már kisebb, akik nem csak jól akarják a gyereknevelést csinálni, hanem szeretnék azt a Bibliára lapozva tenni.

Sok könyv íródott már, sok tanítás elhangzott már ebben a témában, de valahogy sosem elég az információ.

Nagy örömmel hallottuk karácsony előtt, hogy egy kedves amerikai házaspár átutazóban lesz Magyarországon, és készek arra, hogy minket is tanítsanak egy napon keresztül arról, hogyan is nevelték ők a gyerekeiket, és mik azok a fontos alapelvek, amiket szerintük egy hívő szülőnek ismernie és alkalmaznia kell.

Ebben a blogban olvashatsz Nancy és Colin Campbell-ről, valamint arról az egynapos konferenciáról is, ahol ők lesznek az előadók. Jó nézelődést kívánok!